SC MEDDO SRL

DESPRE NOI

 S.C. MEDDO  S.R.L. desfașoară următoarele activităţi :

– Producător produse parafarmaceutice.

– Producător consumabile de laborator.

– Fabricarea altor produse din material plastic.

SC MEDDO SRL Sebeş este o societate cu răspundere limitată cu capital majoritar românesc.

Societatea SC MEDDO SRL a fost înfiinţată în anul 1992 având un domeniu larg de activităţi menţionate în statutul societăţii și a funcţionat până în anul 1998 având ca principală activitate – comerţul.

 

În anul 2000 conducerea societăţii hotărăşte ancorarea în domeniul tehnico-medical și stabileşte un plan al dezvoltării activităţii în acest sens.

 

Având în vedere mărirea și diversificarea  producţiei principalii paşi de viitor ai societăţii sunt achiziţionarea de utilaje performante.

Pentru a ne menține pe piața cu produse de calitate și competitive managementul de top al societății menține politica de reinvestire a profitului în dotarea cu echipamente și utilaje specifice domeniului producției.

Un obiectiv principal al societății este accesarea de fonduri europene pentru achiziții utilaje performante.

  

De la momentul înfiinţării, compania a înregistrat o creştere continuă a cifrei de afaceri .

 Un alt element important al societăţii este reprezentat de managementul acesteia.

Pentru a conduce şi administra cu succes o organizaţie, este necesar a o direcţiona şi a o controla într-o manieră sistematică şi transparentă.

Succesul poate rezulta din implementarea şi menţinerea unui sistem managerial destinat îmbunătăţirii continue a performanţelor care să includă toate părţile interesate.

SC MEDDO SRL este solutia completă atât pentru companiile mari cât și pentru partenerii în curs de afirmare. Promtitudinea si flexibilitatea sunt punctele pe care se concentrează activitatea departamentului tehnic.

Oferta de produse  a fost și este într-o continuă diversificare, suntem receptivi la propunerile partenerilor oferind pe lângă produsele de producție proprie și o gamă diversificată de alte produse.

 

CertificĂri

Calitatea superioară a produselor noastre este certificată internațional reușind astfel să oferim clienților noștri garanția unor produse conforme cu standardele europene.

SR EN ISO 9000:2015
SR EN ISO 13485:2016
SR EN ISO 14971:2019/A11:2021
SR EN ISO 15223-1:2021

Produse de calitate 

Tehnologizarea superioară a producției ne oferă posibilitatea de a dezvolta produse de o calitate superioară. 

Tehnologie de vârf

Echipamente de ultimă generație ne garantează o producție performantă și produse competitive.

Management performant

Prin intermediul unui management îndreptată spre performantă reușim să satisfacem cele mai stricte cerințe ale clienților și partenerilor noștri.

DistribuȚie

Produsele noastre sunt livrate pe tot teritoriul României printr-o rețea de distribuție proprie sau prin curierat.