Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.
Responsabil în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor este:
Persoana juridică S.C. MEDDO  S.R.L, cu sediul în mun. Sebeș, str. Depozitelor, nr. 13, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J01/305/1992, cod fiscal R0 1771240, telefon 0258732696, adresa de email office @meddo.ro

Ne bucurăm de vizita dvs. pe pagina noastră web. Protecția datelor dvs. cu caracter personal este un aspect important pentru noi. În această declarație de confidențialitate, explicăm modul în care colectăm datele dvs. cu caracter personal, ce facem cu acestea, în ce scop și pe ce temei juridic, precum și care sunt drepturile și revendicările dvs
Colectăm de la dumneavoastră doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a vă putea contacta pentru oferirea serviciilor și produselor noastre, în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs.
Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate.
Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele dumneavoastră.

Tipurile de date cu caracter personal prelucrate
• In furnizarea produselor si serviciilor sale catre clienti, S.C. MEDDO  S.R.L, procesează urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, numar de telefon, adresa de email.
• Puteti alege oricand ce date personale doriti sa ne furnizati. Cu toate acestea, daca alegeti sa nu furnizati anumite date personale, in cazul in care temeiul solicitarii noastre este respectarea unei obligatii legale, obligatii contractuale sau obligatii necesare pentru incheierea unui contract vom fi in imposibilitatea de a va oferi anumite servicii, de exemplu:
• (i) daca nu doriti sa ne dati nume, adresa de e-mail sau numar de telefon in cazul in care doriti sa primiti o oferta, nu vom putea sa procesam cererea dumneavoastra, sau
• (ii) avand in vedere faptul ca in formularul de comanda sau in contract va trebui sa introduceti anumite date personale prevazute in mod obligatoriu de lege, iar in cazul in care nu veti dori sa completati acele campuri obligatorii, nu vom putea sa onoram comanda dumneavoastra.
• In cazul in care aveti varsta sub 16 ani, trebuie sa obtineti consimtamantul sau autorizatia parintilor sau tutorelui pentru orice furnizare de date personale.
Scopul prelucrarilor
S.C. MEDDO  S.R.L. prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:
• preluarea cererilor de oferta din partea persoanelor vizate interesate de produsele si serviciile S.C. MEDDO  S.R.L., si transmiterea ofertelor solicitate
• pentru a putea raspunde la intrebari si solicitari;
• pentru a ne apara impotriva atacurilor cibernetice sau accesului neautorizat in spatiile noastre;
• pentru a oferi si imbunatati serviciile pe care le oferim;

Datele cu caracter personal pot fi colectate în vederea prelucrării, numai în următoarele condiții:
• În baza consimțământului persoanei vizate (căruia i se colectează datele personale) pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Consimțământul trebuie materializat printr-o acțiune conștientă a persoanei vizate, trebuie să poată fi dovedit și să poată fi retras;
• prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
• prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
• prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
• prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
• prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Durata stocarii datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastra personale vor fi pastrate de catre S.C. MEDDO  S.R.L pentru o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru a atinge scopurile descrise mai sus.
Temeiul juridic pentru prelucrare
a. Atât timp cât v-ați exprimat acordul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, acesta constituia temeiul juridic pentru prelucrare (art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD).
b. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul inițierii sau executării unui contract cu dvs., temeiul juridic este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD.
c. Atât timp cât prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale (de ex., pentru păstrarea datelor), suntem autorizați în acest sens conform art. 6 alin. (1) lit. (c) din RGPD.
d. În plus, prelucrăm date cu caracter personal în scopul protejării intereselor noastre legitime și intereselor legitime ale terților conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD. Menținerea capacității funcționale a sistemelor noastre IT, însă și comercializarea unor produse și servicii interne și externe și documentația oferită în mod legal privind contactele comerciale reprezintă astfel de interese legitime.

Drepturile persoanelor vizate
a. În calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor, aveți dreptul la informare (art. 15 RGPD), rectificare (art. 16 RGPD), ștergerea datelor (art. 17 RGPD) limitarea prelucrării (art. 18 RGPD) precum și portabilitatea datelor (art. 20 RGPD).
b. Dacă ați fost de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi, aveți dreptul de a revoca oricând acordul exprimat. Legalitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal până la o revocare nu este afectată de revocare.
c. Dreptul la revocare. Din motive care reies din situația dvs. specială, aveți dreptul să revocați oricând acordul exprimat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc pe dvs., care are loc în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (e) RGPD (prelucrarea datelor în interes public) sau art. 6 alin. (1) lit. (f) RGPD (prelucrarea datelor pe baza unei evaluări comparative a intereselor). Dacă revocați acordul exprimat, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate mai departe numai în măsura în care putem dovedi în acest sens motive imperioase și legitime, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs., sau în măsura în care prelucrarea servește la constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.
Transferuri internationale de date
În derularea activitatilor sale S.C. MEDDO  S.R.L., nu isi propune sa divulge sau sa transfere datele cu caracter personal ale persoanelor fizice catre terti situati in afara EEA (Spatiului Economic European).

Avem obligatia sa dezvaluim aceste informatii catre urmatoarele entitati:
-Instante de judecata, parchete, organelor de politie sau alte autoritati publice centrale si locale pentru a ne conforma legii sau drept raspuns la un procedura legala obligatorie (hotarare judecatoreasca, etc);
-Altor parti cu consimtamantul sau la instructiunile colectate In afara situatiilor descrise in prezenta Nota de Informare, este posibil sa transmitem informatiile tertilor carora utilizatorul consimte sau solicita sa intreprindem o astfel de actiune.
Ne angajăm, așadar, să asigurăm și să protejăm datele dumneavoastra personale și vom implementa și menține măsurile tehnice și organizatorice adecvate, pentru a asigura un nivel de securitate adecvat protejarii datelor personale împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului accidental sau neautorizat.

 

Politica de Cookies

Pe site-ul nostru de web utilizăm așa-numite cookies. Cookies sunt fișiere de text care ne permit să configurăm vizita dumneavoastră pe site-ul nostru de web. Acestea includ de ex. presetări pentru redarea site-ului nostru de web. Aceste cookies sunt temporar memorate pe computerul dumneavoastră și transmise către servere. Puteți vizualiza și șterge cookies memorate pe computerul dumneavoastră și să controlați gestionarea cookies la nivel general prin intermediul setărilor browser-ului dumneavoastră de internet. Puteți obține informații mai detaliate în acest sens de la producător sau în cadrul funcției de ajutor a browser-ului dumneavoastră de internet. Vă rugăm să aveți în vedere că funcționalitățile acestui site pot fi indisponibile sau cu disponibilitate limitată dacă nu permiteți cookies.

Depunerea unei plângeri la Autoritatea de Reglementare a Protecției Datelor
Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea noastră de reglementare a protecției datelor, dacă veti considera că v-au fost încălcate drepturile.
Organismul National de Reglementare a Datelor cu caracter personal este: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa: B-dul Gral Gh.Magheru, 28-30, Sector 1, Bucuresti, Cod postal: 010336, Romania.”